КАКВО Е ЙОГА

Йога е древна наука, насочена към усъвършенставане на връзката между физическото, умственото и духовното състояние на човека.

Думата йога има санскритски произход и означава съединение, свързване, сливане. В духовен смисъл това свързване се разбира като съюз на индивидуалното с универсалното съзнание. На практично ниво Йога е начин за балансиране на тялото, ума и емоциите.

Йога е универсална, стройна и мотивирана система за духа и тялото. Възрастта и произходът й все още не са установени, а мъдростта й не може да се обхване.

През своята хилядолетна история тя преминава през различни етапи на развитие, но остава жива, жизнена, загадъчна и все по актуална днес.

Йога излиза извън границите на родината си Индия, превъзмогвайки всички политически и религиозни догми. Тя се разраства по света, защото носи разумното начало – възможен път за връщане на изгубената хармония.

Древният мъдрец Патанджали в ,,Йога сутра,, обособява Йога като самостоятелна научна система, основана на съществуващия вече опит.

„Йога е осморен път.” Той включва: …

какво е йога
видове йога
мудри
асани
ползите от йога