КАКВО Е ЙОГА

Йога е древна наука, насочена към усъвършенставане на връзката между физическото, умственото и духовното състояние на човека.

 

Думата йога има санскритски произход и означава съединение, свързване, сливане. В духовен смисъл това свързване се разбира като съюз на индивидуалното с универсалното съзнание. На практично ниво Йога е начин за балансиране на тялото, ума и емоциите.

 

Йога е универсална, стройна и мотивирана система за духа и тялото. Възрастта и произходът й все още не са установени, а мъдростта й не може да се обхване.

През своята хилядолетна история тя преминава през различни етапи на развитие, но остава жива, жизнена, загадъчна и все по актуална днес.

Йога излиза извън границите на родината си Индия, превъзмогвайки всички политически и религиозни догми. Тя се разраства по света, защото носи разумното начало – възможен път за връщане на изгубената хармония.

 

Древният мъдрец Патанджали в ,,Йога сутра,, обособява Йога като самостоятелна научна система, основана на съществуващия вече опит.

„Йога е осморен път.” Той включва:

Яма

себеовладяване или правила за обществено поведение 

Нияма

самодисциплина или кодекс на
личното поведение

Асана

физически упражнения, пози

Пранаяма

съзнателен контрол върху дишането

Пратиахара

самодисциплина или кодекс на
оттегляне на ума от сетивата

Дхарана

концентрация на мисълта

Самадхи

самореализация или просветление

Йога въздейства върху всеки аспект на човека: физически и жизнен, психически и емоционален, умствен и духовен.
„ Йога означава начин на живот, който прави възможно постигането на пълноценно физическо, духовно и морално здраве.” Шри Йогендра

видове йога
мудри
асани
ползите от йога