Политика за поверителност и защита на личните данни

Настоящият документ установява правилата, които Прем Био ЕООД, ЕИК 201903207, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „Ангел Кънчев“ 22, А, 10, прилага спрямо ползвателите на сайта https://www.yogabalance.bg

Какво регламентира настоящия документ

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент на Европейския съюз за защита на личните данни (GDPR). Целта му е да гарантира правото на неприкосновеност на физическите лица и да защити личните им данни.

Какво са лични данни?

Съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

Какви данни използваме и защо ги използваме

Прем Био ЕООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва Вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на Вашия интернет доставчик.

В нашия сайт Вие може да бъдете идентифицирани след въвеждане на Вашaтa електронна поща за абониране за нашия информационен бюлетин и Вашите две имена, телефон и електронна поща от формата ни за заявка за участие. За да отговорим на Вашите съобщения, според новите правила се нуждаем от Вашето изрично съгласие за изпращане на Вашите данни до нас. За тази цел преди изпращане на Вашите съобщения, ви молим да се съгласите с Общите условия и Политика за поверителност, след което да натиснете бутон „изпращане“.

Прем Био ЕООД използва изпратената от Вас лична информация само и единствено с цел да отговори на Вашите съобщения, запитвания и въпроси, когато Вие сте поискали това; за да изпратим мейл бюлетини и да Ви информираме за нови йога практики или събития в Йога център Баланс.

В случай, че желаете да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на info@yogabalance.bg.

Съхраняване и споделяне на Вашите данни

Прем Био ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. 

Не споделяме, не разкриваме и не продаваме получените от Вас данни на трети лица или компании.

Данни, събирани от прочитане на бисквитки

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от Вас браузър и се съхраняват на Вашето устройство, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайт и се изтриват в момента, в който затворите уебсайта. Повечето бисквитки не съдържат никакви лични информации за Вас.

Възможно е да използваме информацията от бисквитките, за да направим нашия уебсайт по-лесен и по-полезен за Вас – нашите потребителите

Ако предпочитате, по всяко време може да изключите бисквитките на Ввшия браузър или да ги изтриете от Вашия твърд диск.

Защита на информацията

Уебсайтът https://www.yogabalance.bg ползва протокол за защитена комуникация в компютърна мрежа Hypertext Transfer Protocol Secure(HTTPS). HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилния сайт (а не фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни. Допълнителна информация за HTTPS (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).

Актуалност на настоящия документ

Настоящата Декларация за политика за поверителност и защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Прем Био ЕООД, на нашите посетители и клиенти, както и на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

Фирмени данни на собственика на сайта

Наименование: Прем Био ЕООД

Адрес на управление: гр. Плевен, ул. Ангел Кънчев 22, вх.А, ап.10

Булстат: 201903207

Управител: Диана Атанасова