ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта www.yogabalance.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Прем Био ЕООД и посетителите на уебсайта www.yogabalance.bg.

(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Фирмена информация за Прем Био ЕООД:

Адрес на управление: гр. Плевен, ул. Ангел Кънчев 22, вх.А, ап.10

Булстат: 201903207

Управител: Диана Атанасова

Чл. 3. (1) Уебсайтът www.yogabalance.bg предоставя на посетителите информация относно основната дейност, предстоящи събития и семинари, предоставяните услуги и цените за йога практики и терапии в Йога център Баланс, гр.Плевен, ул. Мусала7.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта www.yogabalance.bg са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на Прем Био ЕООД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Прем Био ЕООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на Прем Био ЕООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.yogabalance.bg посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за записване за бюлетин и заявка за участие. 

(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.

(3) Прем Био ЕООД ползва изпратените от посетителите име, телефон  и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения, запитвания или въпроси, след като това е поискано от самите тях и за да изпрати мейл бюлетини и да Ви информираме за нови йога практики или събития в Йога център Баланс.

(4) Прем Био ЕООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

(5) Прем Био ЕООД гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни, като взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. 

(6) Прем Био ЕООД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.

(7) В сайта www.yogabalance.bg посетителите се съгласяват Прем Био ЕООД  да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.

(8) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.yogabalance.bg.

(9) Посетителите на www.yogabalance.bg в качеството си на физически лица се съгласяват Прем Био ЕООД да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.

(10) Посетителите на www.yogabalance.bg могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Прем Био ЕООД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.yogabalance.bg от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.yogabalance.bg считано от 22.05.2018 г.